Slip Push, 2013
34" x 29" x 4"
Mdf, acrylic, graphite

back to Sleps